TUBA-Konferencen 2018

Arbejder du med udsatte unge – eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted – og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference, Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde, får du indsigt i den nyeste forskning og viden om terapi og unges psykiske sundhed. Sæt kryds i kalenderen den 15. januar 2018.

 

I TUBA arbejder vi systematisk og kontinuerligt med at opkvalificere vores fagpersonale. Vi forholder os nysgerrigt til vores fag og indsamler ny viden om terapeutisk behandling i vores arbejde med unge fra familier med problemer. Den viden vil vi gerne dele med fagpersoner fra hele landet. Derfor inviterer TUBA hvert år til konference med førende forskere og eksperter inden for psykosocialt og psykoterapeutisk behandlingsarbejde.

 

Konferencen er særligt for dig, der arbejder med udsatte børn og unge, eller har rådgivnings- og samtaleforløb med udsatte børn, unge og voksne fra familier med misbrugsproblemer eller andre dysfunktionelle forhold. 

 

I år er det de internationalt anerkendte forskere Bruce Wampold, Finn Skårderud og Jacob Piet, der deler ud af den nyeste viden. Og regionsleder i TUBA Dorthe Sund From videregiver erfaringer fra arbejdet med de godt 3000 børn og unge, som vi har i behandling hos os. Samtidig får du mulighed for at tilmelde dig en heldagsworkshop med to af eksperterne, hvor du kan gå endnu mere i dybden. 

 

Du får input til dit arbejde, skærper dine kompetencer og opnår kendskab til den nyeste forskning om unges mentale sundhed og det terapeutiske arbejde. Derudover kan du netværke og erfaringsudveksle med andre engagerede fagfolk i behagelige rammer i Odense Congress Center. 

 

Oplæg på konferencen den 15. januar 2018

Bruce Wampold: Den gode terapi 

Hvad er de vigtigste ingredienser for et succesfuldt terapeutisk samtaleforløb? Hvad er det essentielle i terapi? Hvordan bliver vi bedre som terapeuter? Hvad siger den omfattende forskning? Bruce Wampold giver sit vidensbaserede syn på dette.
Oplægget foregår på engelsk. 

 

Finn Skårderud: Fremtidens lidelser hos unge

Unge mennesker i vores samfund er udfordret af krav om præstationer og succes. I kølvandet på det ligger indre uro og tomhed og den skam, der kommer af følelsen af mangel på kontakt, kærlighed og accept. Hvordan når vi de unge, og hvordan kommer vi til at forstå dem bedre? Skårderud vil tale om unges psykiske sundhed, hvordan den er udfordret og hvordan den kan støttes i vores moderne samfund.

 

Jacob Piet: Mindfulness i det terapeutiske arbejde

Mange professionelle terapeuter og behandlere oplever, at mindfulness kan være til gavn for både dem selv og deres klienter. Mindfulness kan være en hjælp til at håndtere den stress og belastning, der til tider uundgåeligt er knyttet til arbejdet som terapeut og behandler. I den terapeutiske relation kan mindfulness skærpe evnen til bevidst nærvær og empati. Med baggrund i den empiriske forskning i mindfulness vil Jacob Piet give svar på spørgsmål som: “Hvad er mindfulness?”, “Hvordan virker det?” og “Hvor meget skal man træne mindfulness for at det virker?”

 

Dorthe Sund From: At arbejde med unge fra familier med misbrugsproblemer 

Unge, der er vokset op i en familie med misbrugsproblemer, belastes på en række områder, også ind i ungdoms- og voksenlivet. Belastningerne omfatter lavt selvværd, psykiske problemer som angst og depression, ensomhed, problemer i nære relationer, eget misbrug mm. Den rette hjælp på det rigtige tidspunkt er essentielt for at disse unge kan gå ind på den vej, de drømmer om. Hvordan når vi de unge, og hvilken tilgang er væsentlig for at de kan opleve de forandringer, de ønsker? 

 

Læs programmet for konferencen her

 

Refleksionsworkshops den 16. januar 2018

Vil du gå endnu mere i dybden, kan du tilmelde dig refleksionsworkshops to af konferencens eksperter. Her får du en hel dag til at tale med og lære af nogle af de førende forskere inden for terapi og behandling. 

 

Bruce Wampold: Bedre behandling

Wampold vil i løbet af denne heldags refleksionsworkshop gå i dybden med indholdet af sit foredrag på konferencedagen og bidrage med sin store viden på området. Han vil diskutere de mange forskellige aspekter af terapi og integrere viden fra forskningen i det kliniske arbejde, blandt andet med videoer, der illustrerer forskellige terapeutiske værktøjer. Fokus vil være på, hvordan man som behandler forbedrer effekten af sit arbejde.

Workshoppen foregår på engelsk 

 

Finn Skårderud: Minding Minds 

Evnen til at forstå og tolke andres følelser og tanker og motiver er grundlæggende for et velfungerende liv – ligesom det er et væsentligt element i affektregulering. Skårderud bruger en dag på at føre os ind i, hvad mentalisering er, og hvordan vi forstår og anvende mentalisering i arbejdet med børn, unge og familier.

 

Om konferencens talere 

Professor, ph.d Bruce Wampold 

Bruce Wampold er en banebrydende forsker inden for klinisk psykologi. Han har udgivet langt over 200 videnskabelige artikler og er forfatter til talrige bøger om psykoterapi, blandt andet den meget roste ”The Great Psychotherapy Debate” (2. edition 2015). Wampold modtog i 2007 den anerkendte pris The APA Award for Distinguished Professional Contributions to Applied Research af American Psychological Association. Prisen gives til en forsker i psykologi, hvis forskning har ledt til vigtige opdagelser og udvikling inden for praktiserende psykologi.

 

Psykiater og professor Finn Skårderud 

Den norske psykiater Finn Skårderud er en internationalt anerkendt ekspert i arbejdet med spiseforstyrrelser blandt unge. Han er professor ved Oslo Universitet og er tilknyttet Norges olympiske hold som psykiater. Skårderud er certificeret vejleder og lærer ved London Institute of Family Therapy. Han er ekspert i mentaliseringsbaseret terapi og er desuden forfatter til flere bøger. 

 

Psykolog, ph.d Jacob Piet

Jacob Piet er forsker og certificeret underviser i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). Han har skrevet ph.d. om virkningen af mindfulness, og har fungeret som behandler og konsulent på flere forskningsprojekter om mindfulness-baseret intervention. Han er uddannet fra Center for Mindfulness ved Massachusetts Medical School i USA, hvor han ligeledes har undervist og varetaget træning af professionelle. I tillæg til det internationale forskningsarbejde er Piet forfatter til en række faglige artikler, bøger og bogkapitler om mindfulness.

 

Regionsleder i TUBA, psykolog Dorthe Sund From

Dorthe Sund From er specialist i klinisk børnepsykologi og har arbejdet med belastede unge igennem hele sin karriere. Hun har arbejdet som psykolog i skole- og hospitalsregi samt som børnesagkyndig i statsforvaltningen. Hun har solid praksiserfaring både som undersøger, behandler, underviser og supervisor. Dorthe har foruden sin psykologuddannelse en bacheloruddannelse i jura fra Århus Universitet. Hun er nu regionsleder i TUBA og underviser i sundhedspsykologi på Københavns Universitet.

 

Praktiske oplysninger 

PRISER

Pris for konferencedagen: 1995,- kr. pr. deltager 

Pris v/ tilmelding før 15. september 2017: 1895,- kr. pr. deltager 

Rabatter v/ gruppetilmelding: 

Hvis 4 eller flere tilmelder sig samtidigt, opnår I en rabat på 10 % af den samlede deltagerpris. 

 

Pris for en hel dags refleksionsworkshop med enten Bruce Wampold eller Finn Skårderud: 1495,- kr. pr. deltager 

Pris v/ tilmelding før 15. september 2017: 1345,- kr. pr. deltager 

Rabatter v/ gruppetilmelding: 

Hvis 4 eller flere tilmelder sig samtidigt, opnår I en rabat på 10 % af den samlede deltagerpris. 

 

Samlet tilmelding til begge dage:

Rabat ved tilmelding til begge dage (konferencedag 15. januar & refleksions-workshops 16. januar) udgør DKK 150,- oven i allerede givne rabatter.

OBS: Begrænset antal billetter. Der er 400 billetter til konferencen og 100 billetter til hver refleksionsworkshop, som sælges efter først-til-mølle-princippet. 

 

TILMELDING

 

Tilmelding sker via linket HER.

 

Tilmelding er bindende. Konferencegebyr refunderes ikke, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret. I så fald kan du fortælle os, hvem der overtager din plads, på konference@tuba.dk.

 

KONFERENCESTED

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense, www.occ.dk, hvor du også finder kørselsvejledning mv.

Download en printvenlig tekst om konferencen HER